CEPOL: misiune, viziune și valori

Misiune

CEPOL este o agenție a Uniunii Europene care promovează cooperarea europeană și internațională în materie de aplicare a legii prin formare.

Viziune

CEPOL își propune să devină un centru internațional și un promotor al schimbării în domeniul formării în materie de aplicare a legii. Un centru care contribuie la abordarea aspectelor problematice de securitate europeană și mondială prin apropierea comunităților responsabile de aplicare a legii în vederea împărtășirii bunelor practici, a experienței și a expertizei.

Valori fundamentale

 • excelență profesională;
 • inovație;
 • calitate;
 • receptivitate;
 • respect total pentru drepturile fundamentale.

Competențe de bază

CEPOL reunește specialiști cu competențe în materie de aplicare a legii pentru:

 • a le oferi posibilități de dezvoltare personală și profesională prin formare;
 • a contribui prin instruire la soluționarea problemelor legate de securitatea europeană;
 • a stabili rețele de institute de formare și de specialiști.

Promisiune esențială

Cu CEPOL, specialiștii își pot dezvolta cunoștințele și relațiile.

Moto

CEPOL educă, inovează, motivează!

CEPOL pe scurt

 1. Ce este CEPOL?

CEPOL este o agenție a Uniunii Europene dedicată dezvoltării, aplicării și coordonării cursurilor de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii.

Începând cu 1 iulie 2016, data noului său mandat legal1, denumirea oficială a agenției CEPOL este „Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii”.

 1. Unde este sediul CEPOL?

Sediul CEPOL se află la Budapesta, în Ungaria.

 1. De ce s-a înființat CEPOL?

CEPOL contribuie la o Europă mai sigură prin consolidarea cooperării și a schimbului de cunoștințe între membrii personalului responsabil cu aplicarea legii din statele membre ale Uniunii Europene și, într-o anumită măsură, din țări terțe cu privire la aspectele problematice care derivă din prioritățile UE în materie de securitate, în special, din ciclul de politici ale UE referitoare la infracțiunile grave și la criminalitatea organizată.

 1. Cu ce se ocupă?

CEPOL reunește o rețea de institute de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii din statele membre ale UE și le sprijină prin oferirea de formări inovatoare și avansate privind prioritățile de securitate, cooperarea în materie de aplicare a legii și schimbul de informații. CEPOL colaborează, de asemenea, cu instituții UE, organizații internaționale și țări terțe pentru a se asigura că cele mai serioase amenințări la adresa securității sunt abordate colectiv.

 1. Cum funcționează CEPOL? Cum este creat portofoliul de formare?

CEPOL este condus de un director executiv care răspunde în fața unui Consiliu de administrație. Consiliul de administrație este format din reprezentanți din statele membre ale UE și din Comisia UE. Președintele Consiliului de administrație este un reprezentant al unuia dintre cele trei state membre care au pregătit împreună programul pe 18 luni al Consiliului Uniunii Europene. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin de două ori pe an. În plus, CEPOL are unități naționale specifice în fiecare stat membru care oferă informații și asistență membrilor personalului responsabil cu aplicarea legii care doresc să participe la activitățile CEPOL. De asemenea, unitățile naționale sprijină operațiunile CEPOL.

Programul anual de lucru al agenției este întocmit pe baza informațiilor furnizate de această rețea și de alte părți interesate, având ca rezultat activități tematice și specifice menite să vină în întâmpinarea nevoilor statelor membre în domeniile prioritare ale strategiei de securitate internă a UE. Mai mult decât atât, CEPOL evaluează necesitățile de formare pentru atingerea priorităților UE în materie de securitate.

CEPOL se străduiește constant să ofere activități de formare inovatoare și avansate atât prin integrarea progreselor pertinente din expertiză, cercetare și tehnologie, cât prin crearea de sinergii prin cooperare consolidată.

Portofoliul CEPOL cuprinde, în prezent, activități în săli de curs, formare online (și anume seminare online, module online, cursuri online etc.), programe de schimb, programe comune de studiu, cercetare și știință.


Lista posturilor vacante

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video