O Evropské policejní akademii

Evropská policejní akademie (CEPOL) je agentura EU, jejímž úkolem je poskytovat odbornou přípravu a vzdělávací příležitosti pracovníkům donucovacích orgánů v oblastech, které jsou zásadní pro bezpečnost Evropské unie a jejích občanů. Odborná příprava zahrnuje nejrůznější témata, od schopnosti vést ostatní po techniky prosazování práva a od spolupráce na úrovni EU po hospodářskou kriminalitu. Jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby usnadňovaly sdílení znalostí a osvědčených postupů a přispívaly k vybudování společné evropské kultury prosazování práva. Evropská policejní akademie od 1. října 2014 sídlí v Budapešti (Maďarsko).

Evropská policejní akademie byla zřízena rozhodnutím Rady 2005/681/SVV, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 jako agentura Evropské unie. Rozpočet agentury je financován ze zdrojů Evropské unie.

V čele Evropské policejní akademie stojí ředitel, který je odpovědný správní radě. Správní radu tvoří zástupci členských států EU, přičemž obvykle se jedná o ředitele vnitrostátních policejních vzdělávacích institucí. Předsedou správní rady je zástupce členského státu, který právě předsedá Radě Evropské unie. Správní rada se za normálních okolností schází dvakrát ročně. Kromě toho má Evropská policejní akademie v každém členském státě specializované národní kontaktní místo, které poskytuje informace a pomoc policistům, kteří se chtějí zapojit do činností akademie.

Evropská policejní akademie usiluje o to, aby byla agenturami a orgány působícími na poli prosazování práva a vzdělávání uznávána jako hlavní zdroj výuky a vývoje v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro prohloubení spolupráce a zlepšení působení policie v Evropě.

Vzdělávací činnosti probíhají v celé EU, přičemž jsou realizovány zejména sítí policejních akademií. Roční pracovní program agentury se vypracovává na základě údajů, které akademie získává ze své sítě a od jiných zúčastněných subjektů, čehož výsledkem jsou aktuální a specificky zaměřené činnosti, které odrážejí potřeby členských států a celkové požadavky vycházející ze strategie vnitřní bezpečnosti EU.

Akademie CEPOL rovněž spolupracuje s partnerskými agenturami EU, jako je Europol, Frontex a Eurojust, a s dalšími mezinárodními organizacemi, například Interpolem, s cílem zajistit společnou reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby.


Seznam volných pracovních míst


Shrnutí výroční zprávy za rok 2014

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032