Cepol: hverv, vision og værdier

Hverv

Cepol er et EU-agentur, der fremmer europæisk og internationalt retshåndhævelsessamarbejde gennem uddannelse.

Vision

Cepols mål er at blive et globalt knudepunkt og en drivkraft for innovation inden for uddannelse i retshåndhævelse. En organisation, der tackler sikkerhedsspørgsmål på EU- og verdensplan ved at føre retshåndhævende instanser sammen om at udveksle gode praksisser, viden og knowhow.

Kerneværdier

 • Faglighed på højeste niveau
 • Innovation
 • Kvalitet
 • Lydhørhed
 • Fuld respekt for de grundlæggende rettigheder

Kernekompetencer

Cepol samler erhvervsgrupper beskæftiget med retshåndhævelse for at:

 • skabe mulighed for personlig og faglig vækst gennem uddannelse
 • bidrage gennem læring til at løse problemer vedrørende europæisk sikkerhed
 • skabe institutionelle og personlige netværk på uddannelsesområdet.

Kerneløfte

Cepol giver fagfolk mulighed for at forbedre deres viden og netværk

Motto

Cepol - Information, Innovation, Motivation

Cepol kort fortalt

 1. Hvad er Cepol?

Cepol er et EU-agentur, der har til opgave at udvikle, gennemføre og koordinere uddannelsesforløb for retshåndhævelsespersonale.

Cepols officielle benævnelse er "Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse", gældende fra den 1. juli 2016, hvor Cepols juridiske mandat1 blev fornyet.

 1. Hvor ligger Cepol?

Cepol har hovedsæde i Budapest, Ungarn.

 1. Hvorfor blev Cepol etableret?

Cepol bidrager til Europas sikkerhed ved at fremme samarbejde og videndeling mellem retshåndhævelsespersonale i EU's medlemsstater og, i et vist omfang, tredjelande i spørgsmål vedrørende EU's prioriteter for sikkerhed, herunder EU's politikcyklus om grov og organiseret kriminalitet.

 1. Hvad laver Cepol?

Cepol samler et netværk af uddannelsesinstitutioner for retshåndhævelsespersonale i EU-medlemsstaterne og støtter dem i at levere fremadrettet undervisning i spørgsmål vedrørende sikkerhedsprioriteter, retshåndhævelsessamarbejde og informationsudveksling. Cepol samarbejder også med EU-organer, internationale organisationer og tredjelande for at sikre, at de alvorligste sikkerhedstrusler bekæmpes ved en fælles indsats.

 1. Hvordan arbejder Cepol? Hvordan udarbejdes uddannelsesporteføljen?

Cepol ledes af en administrerende direktør, som er ansvarlig over for en bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter fra EU-medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Formanden for bestyrelsen er en repræsentant fra en af de tre medlemsstater, der sammen har udarbejdet Rådet for Den Europæiske Unions 18-månedersprogram. Bestyrelsen mødes mindst to gange om året. Cepol har endvidere nationale enheder i alle medlemsstaterne, som tilbyder information og bistand til retshåndhævelsespersonale, der ønsker at deltage i Cepols aktiviteter. De nationale enheder understøtter også Cepols operationer.

Agenturets årlige arbejdsprogram tilrettelægges med input fra dette netværk og andre interessenter, hvilket resulterer i aktuelle og fokuserede aktiviteter, der imødekommer medlemsstaternes behov på prioriterede områder i EU's interne sikkerhedsstrategi. Ydermere vurderer Cepol uddannelsesbehov for at imødegå EU's sikkerhedsprioriteter.

Cepol tilstræber konstant at kunne tilbyde nyskabende og fremadskuende uddannelsesaktiviteter ved at integrere relevante tiltag inden for viden, forskning og teknologi og ved at skabe synergier gennem styrket samarbejde.

Cepols eksisterende portefølje omfatter interne aktiviteter, e-læring (dvs. webinarer, onlinemoduler, onlinekurser osv.), udvekslingsprogrammer, fælles læseplaner, forskning og videnskab.


Oversigt over ledige stillinger

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video