CEPOL: tehtävät, tavoitteet ja arvot

Tehtävämme

CEPOL on EU:n erillisvirasto, joka edistää eurooppalaista ja kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä koulutuksen kautta.

Tavoitteemme

CEPOLin tavoitteena on olla kansainvälisen tason keskus ja muutoksen vauhdittaja lainvalvontakoulutuksen alalla. Euroopan ja maailmanlaajuisia turvallisuuskysymyksiä käsiteltäessä CEPOL pyrkii tuomaan eri lainvalvontayhteisöt yhteen jakamaan parhaita käytäntöjä, tietämystä ja taitotietoa.

Perusarvomme

 • Huippuosaaminen
 • Innovaatio
 • Laatu
 • Reagointikyky
 • Perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen

Ydinosaamisemme

CEPOL tuo lainvalvonnan ammattilaiset yhteen ja tarjoaa heille mahdollisuuden

 • henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen koulutuksen kautta
 • osallistua EU:n turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkomiseen oppimisen kautta
 • luoda koulutuslaitosten ja ammattilaisten verkostoja.

Lupauksemme

CEPOL auttaa ammattilaisia lisäämään tietojaan ja laajentamaan verkostojaan.

Mottomme

CEPOL - opeta, innovoi, motivoi

CEPOL lyhyesti

 1. Mitä CEPOL on?

CEPOL on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka tehtävänä on kehittää, toteuttaa ja koordinoida lainvalvonnasta vastaavien toimihenkilöiden koulutusta.

CEPOLin uusien oikeudellisten valtuuksien myötä sen virallinen nimi on 1.7.2016 alkaen1 Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto.

 1. Missä CEPOL sijaitsee?

CEPOLin toimipaikka on Budapestissa Unkarissa.

 1. Miksi CEPOL on perustettu?

CEPOL on mukana tekemässä Euroopasta turvallisemman helpottamalla yhteistyötä ja tiedonvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja tietyssä määrin myös kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten välillä EU:n kannalta keskeisimmistä turvallisuusaiheista, erityisesti aiheista, jotka kuuluvat vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan EU:n toimintapoliittisen sykliin.

 1. Mitä CEPOL tekee?

CEPOL luo EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitosten verkoston ja tukee niitä tarjoamalla koulutusta keskeisimpien turvallisuusaiheiden, lainvalvontayhteistyön ja tiedonvaihdon aloilla. CEPOL tekee myös yhteistyötä EU:n elinten, kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa tavoitteena varmistaa, että vakavimpiin turvallisuusuhkiin voidaan reagoida yhteisesti.

 1. Miten CEPOL toimii? Miten koulutusvalikoima luodaan?

CEPOLia johtaa pääjohtaja, joka on vastuussa hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n komission edustajista. Hallintoneuvoston puheenjohtaja valitaan niiden kolmen jäsenvaltion edustajista, jotka ovat valmistelleet yhdessä Euroopan unionin neuvoston 18 kuukauden ohjelman. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi CEPOL on nimennyt kansallisia yhteyspisteitä jokaiseen jäsenvaltioon antamaan tietoja ja tukea lainvalvonnan toimihenkilöille, jotka haluavat osallistua CEPOLin toimintaan. Kansalliset yhteyspisteet tukevat myös CEPOLin operaatioita.

Viraston vuotuisen työohjelman laatimisessa on käytetty tältä verkostolta ja muilta keskeisiltä toimijoilta saatua palautetta, ja tuloksena on syntynyt aihekohtaista ja keskitettyä toimintaa, joka on suunniteltu vastaamaan jäsenvaltioiden tarpeita EU:n sisäisen turvallisuusstrategian keskeisten alojen osalta. CEPOL arvioi myös EU:n keskeisiin turvallisuuskysymyksiin liittyvää koulutustarvetta.

CEPOL pyrkii jatkuvasti tarjoamaan innovatiivista koulutusta ja syventäviä kursseja yhdistämällä koulutukseen asianmukaista uutta tietoa, tutkimusta ja tekniikkaa ja luomalla synergiaa lujitetun yhteistyön muodossa.

CEPOLin nykyinen koulutusvalikoima sisältää paikallista koulutusta, etäopetusta (kuten verkkoseminaarit, -moduulit, -kurssit jne.), vaihto-ohjelmia, yhteisiä oppijaksoja, tutkimusta ja tiedettä.


Luettelo avoimista työpaikoista

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video