CEPOL: misija, vizija i vrijednosti

Misija

CEPOL je agencija Europske unije koja osposobljavanjem potiče suradnju u izvršavanju europskog i međunarodnog zakonodavstva.

Vizija

CEPOL nastoji postati centar svjetske razine i pokretač promjena u osposobljavanju u području izvršavanja zakonodavstva. Cilj je doprinijeti rješavanju pitanja europske i globalne sigurnosti zbližavanjem zajednica za izvršavanje zakonodavstva radi razmjene dobre prakse, znanja i iskustva.

Temeljne vrijednosti

 • Profesionalna izvrsnost
 • Inovacije
 • Kvaliteta
 • Prilagodljivost
 • Potpuno poštovanje temeljnih prava

Osnovne kompetencije

CEPOL spaja stručnjake odgovorne za izvršavanje zakonodavstva radi:

 • omogućavanja osobnog i stručnog napretka osposobljavanjem;
 • doprinosa učenju rješavanja problema povezanih s europskom sigurnošću;
 • uspostavljanja mreže ustanova i stručnjaka za osposobljavanje.

Osnovno obećanje

CEPOL stručnjacima pomaže u obogaćivanju njihova znanja i širenju mreža

Misao vodilja

CEPOL - edukacija, inovacija, motivacija

CEPOL ukratko

 1. Što je CEPOL?

CEPOL je agencija Europske unije čije su osnovne zadaće razvoj, provođenje i koordinacija osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva.

Od 1. srpnja 2016., datuma njegova novog pravnog mandata1, službeni je naziv CEPOL-a „Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva ”.

 1. Gdje se nalazi CEPOL?

Sjedište CEPOL-a nalazi se u Budimpešti, u Mađarskoj.

 1. Koja je svrha CEPOL-a?

CEPOL doprinosi sigurnijoj Europi pojednostavljivanjem razmjene suradnje i znanja među službenicima za izvršavanje zakona država članica EU-a i, do određene mjere, trećih zemalja o pitanjima proizašlima iz prioriteta EU-a u području sigurnosti, osobito iz ciklusa politika EU-a o teškom i organiziranom kriminalu.

 1. Što radi CEPOL?

CEPOL objedinjuje mrežu ustanova za osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama EU-a i podupire ih tako što im pruža najpotrebnijeg osposobljavanja o sigurnosnim prioritetima, suradnji u izvršavanju zakonodavstva i razmjeni informacija. CEPOL također surađuje s tijelima EU-a, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama kako bi osigurao pružanje kolektivnog odgovora na najozbiljnije sigurnosne prijetnje.

 1. Na koji način djeluje CEPOL? Kako nastaje portfelj osposobljavanja?

Na čelu CEPOL-a nalazi se izvršni direktor koji je odgovoran Upravnom odboru. Upravni odbor čine predstavnici država članica EU-a i Komisije EU-a. Predsjednik Upravnog odbora predstavnik je jedne od triju država članica koje su zajednički pripremile 18-mjesečni program Vijeća Europske unije. Upravni se odbor sastaje se barem dvaput godišnje. Uz to, CEPOL je u svim državama članicama uspostavio posebne nacionalne jedinice (nacionalne jedinice CEPOL-a) za pružanje informacija i pomoći službenicima u području izvršavanja zakonodavstva koji žele sudjelovali u aktivnostima CEPOL-a. Isto tako, nacionalne jedinice CEPOL-a pružaju potporu operacijama CEPOL-a.

Godišnji program rada Agencije izrađuje se uz pomoć doprinosa s ove mreže i drugih dionika, što rezultira tematskim i ciljanim aktivnostima osmišljenima radi ispunjavanja potreba država članica u prioritetnim područjima strategije unutarnje sigurnosti EU-a. Osim toga, CEPOL procjenjuje potrebe za osposobljavanjem kako bi se pružio odgovor na sigurnosne prioritete EU-a.

CEPOL uvijek nastoji pružiti inovativne napredne aktivnosti osposobljavanja integriranjem relevantnih dostignuća u područjima znanja, istraživanja i tehnologije te stvaranjem sinergija putem osnažene suradnje.

Trenutačni portfelj CEPOL-a obuhvaća aktivnosti na licu mjesta, učenje preko interneta (npr. webinari, internetski moduli, tečajevi na internetu itd.), programe razmjene, zajedničke kurikulume, istraživanje i znanost.


Popis slobodnih radnih mjesta

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video