CEPOL: tevékenység, jövőkép és értékek

Tevékenység

A CEPOL egy európai uniós ügynökség, amely képzések révén támogatja az európai és nemzetközi bűnüldözési együttműködést.

Jövőkép

A CEPOL a bűnüldözéssel kapcsolatos képzés területén világklasszis központtá és a változás mozgatórugójává szeretne válni. Olyan központtá, amely a bűnüldözési közösségek egymáshoz közelítésén és ezáltal a helyes gyakorlatok, tudás és szakmai ismeretek megosztásán keresztül hozzájárul az európai és a globális biztonsági problémák kezeléséhez.

Alapvető értékek

 • Szakmai kiválóság
 • Innováció
 • Minőség
 • Reagáló képesség
 • Az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása

Alapvető kompetenciák

A CEPOL bűnüldözési szakembereket hoz össze, hogy:

 • a képzésen keresztül lehetőséget kínáljon számukra a személyes és szakmai fejlődéshez;
 • a tanulás segítségével hozzájáruljanak az európai biztonsággal kapcsolatos problémák megoldásához;
 • létrehozzanak egy képzési intézményekből és szakemberekből álló hálózatot.

Alapvető ígéret

A CEPOL segítségével a szakemberek mind tudásukat, mind pedig hálózataikat is bővíthetik.

Mottó

CEPOL – Oktatás, Innováció, Motiváció

A CEPOL-ról röviden

 1. Mi a CEPOL?

A CEPOL egy európai uniós ügynökség, amely bűnüldözési szakemberek számára dolgoz ki, valósít meg és koordinál képzési programokat.

2016. július 1-je, azaz új jogi mandátumának1 időpontja óta a CEPOL hivatalos neve „az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége”.

 1. Hol található a CEPOL?

A CEPOL székhelye Budapesten, Magyarországon található.

 1. Miért hozták létre a CEPOL-t?

A CEPOL hozzájárul egy biztonságosabb Európa kialakításához azáltal, hogy az EU biztonsági prioritásaiból, különösen pedig a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó uniós szakpolitikai ciklusból eredő kérdésekben elősegíti az uniós tagállamok és – bizonyos mértékig – harmadik államok bűnüldözési tisztviselői közötti együttműködést és ismeretátadást.

 1. Mi a CEPOL feladata?

A CEPOL kiépíti az uniós tagállamok bűnüldözési tisztviselők képzésére szakosodott intézményeinek hálózatát, és az intézményeket a biztonsági prioritásokkal, bűnüldözési együttműködéssel és információcserével kapcsolatos képzések nyújtásán keresztül támogatja. A CEPOL uniós szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és harmadik államokkal is együttműködik, hogy a legsúlyosabb biztonsági fenyegetésekkel szemben közösen lehessen fellépni.

 1. Hogyan működik a CEPOL? Hogyan készül a képzési portfólió?

A CEPOL-t egy ügyvezető igazgató irányítja, aki az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Az igazgatótanács az uniós tagállamok és az Európai Bizottság képviselőiből áll. Az igazgatótanács elnöke azon három tagállam egyikének a képviselője, amelyek közösen készítették el az Európai Uniós Tanácsának 18 hónapra szóló programját. Az igazgatótanács legalább évente kétszer ülésezik. Ezen kívül a CEPOL minden tagállamban rendelkezik egy nemzeti egységgel, hogy tájékoztatást és segítséget nyújthasson azoknak a bűnüldözési képviselőknek, akik szeretnének részt venni a CEPOL tevékenységeiben. A nemzeti egységek a CEPOL tevékenységeit is segítik.

Az ügynökség éves munkaprogramja e hálózatból és más érdekelt felektől származó hozzájárulások alapján épül fel, így a témakörökre bontott és fókuszált tevékenységek a tagállamoknak az EU belső biztonsági stratégiájának prioritási területeit érintő szükségletei alapján vannak összeállítva. A CEPOL értékeli az EU biztonsági prioritásaival kapcsolatos képzési igényeket is.

A CEPOL folyamatosan törekszik arra, hogy az ismeretekben, kutatásban és technológiában bekövetkező változásokat integrálva és a megerősített együttműködésen keresztül szinergiát létrehozva innovatív és haladó szintű képzési tevékenységeket kínáljon.

A CEPOL jelenlegi portfóliója osztálytermi tanfolyamokat, online tanulási lehetőségeket (pl. webináriumokat, online modulokat, online kurzusokat, stb.), csereprogramokat, közös tananyagokat, kutatást és tudományos ismereteket kínál.


Nyílt álláspályázatok felsorolása

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video