CEPOL: uzdevums, redzējums un vērtības

Uzdevums

CEPOL ir Eiropas Savienības aģentūra, kas veicina Eiropas un starptautisko tiesībaizsardzības sadarbību ar apmācības palīdzību.

Redzējums

CEPOL mērķis ir kļūt par pasaules mēroga centru un pārmaiņu veicinātāju tiesībaizsardzības apmācības jomā. Aģentūra sniedz ieguldījumu Eiropas un pasaules drošības jautājumu risināšanā, pulcējot tiesībaizsardzības kopienas, lai dalītos ar labu praksi, zināšanām un zinātību.

Pamatvērtības

 • Profesionāla izcilība
 • Inovācija
 • Kvalitāte
 • Reaģētspēja
 • Pilnībā ievērotas pamattiesības

Pamatkompetences

CEPOL pulcina tiesībaizsardzības profesionāļus, lai:

 • piedāvātu viņiem personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas ar apmācības palīdzību;
 • viņi mācītos risināt problēmas, kas saistītas ar Eiropas drošību;
 • lai veidotu apmācību institūtu un profesionāļu tīklus.

Pamatapņemšanās

Ar CEPOL palīdzību profesionāļi var vairot savas zināšanas un paplašināt tīklus

Devīze

CEPOL — izglītība, inovācija, motivācija

Īsumā par CEPOL

 1. Kas ir CEPOL?

CEPOL ir Eiropas Savienības aģentūra, kas izstrādā, īsteno un koordinē tiesībaizsardzības ierēdņu apmācību.

No 2016. gada 1. jūlija — tās jauno juridisko pilnvaru spēkā stāšanās datuma1CEPOL oficiālais nosaukums ir Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra.

 1. Kur CEPOL atrodas?

CEPOL galvenā mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.

 1. Kāpēc CEPOL ir izveidots?

CEPOL sniedz ieguldījumu drošākā Eiropā, veicinot sadarbību un zināšanu apmaiņu ES dalībvalstu un daļēji trešo valstu tiesībaizsardzības ierēdņu vidū par jautājumiem, kas izriet no ES prioritātēm drošības jomā, jo īpaši no ES politikas cikla smagas un organizētas noziedzības jomā.

 1. Ko CEPOL dara?

CEPOL pulcē apmācības institūtu tīklu tiesībaizsardzības ierēdņiem ES dalībvalstīs un atbalsta viņus, sniedzot būtiskāko apmācību par drošības prioritātēm, tiesībaizsardzības sadarbību un informācijas apmaiņu. CEPOL arī sadarbojas ar ES struktūrām, starptautiskām organizācijām un trešām valstīm, lai nodrošinātu, ka vissvarīgākie drošības apdraudējumi tiek risināti kolektīvi.

 1. CEPOL darbojas? Kā tiek izveidots apmācības pasākumu kopums?

CEPOL vada izpilddirektors, kurš ir atbildīgs valdes priekšā. Valdi veido ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Valdes priekšsēdētājs ir pārstāvis no vienas no trim dalībvalstīm, kuras kopīgi sagatavojušas Eiropas Savienības Padomes 18 mēnešu programmu. Valdes sanāksmes notiek vismaz divreiz gadā. Turklāt CEPOL ir norīkojusi valsts vienības katrā dalībvalstī, lai tās sniegtu informāciju un palīdzību tiesībaizsardzības ierēdņiem, kuri vēlas piedalīties CEPOL darbībā. Valsts vienības arī atbalsta CEPOL darbības.

Aģentūras gada darba programmā ieguldījumu sniedz šis tīkls un citas ieinteresētās personas, tādējādi nodrošinot aktuālas un mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir atbilst dalībvalstu vajadzībām ES iekšējās drošības stratēģijas prioritārajās jomās. Turklāt CEPOL novērtē apmācības vajadzības, lai pievērstos ES drošības prioritātēm.

CEPOL pastāvīgi cenšas piedāvāt inovatīvus un uzlabotus apmācības pasākumus, integrējot attiecīgās aktualitātes zināšanās, pētniecībā un tehnoloģijās un veidojot sinerģiju ar stiprinātas sadarbības palīdzību.

CEPOL pašreizējā apmācības pasākumu kopumā ir ietverti mācību pasākumi uz vietas, tiešsaistes mācīšanās (t. i., tīmekļsemināri, tiešsaistes moduļi, tiešsaistes kursi u. tml.), apmaiņas programmas, kopīgas mācību programmas, pētniecība un zinātne.


Brīvu darbavietu saraksts

Contact

Office address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1066 Budapest
Ó utca 27
Hungary

Correspondence address

European Union Agency for Law Enforcement Training
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Email address

Telephone: +36 1 803 8030/8031

Fax: +36 1 803 8032

Video